Trwa ładowanie

Polityka prywatności

Polski English Deutsch

POLITKA PRYWATNOŚCI

Spółka Inter API dokłada wszelkich starań, aby przetwarzanie danych odbywało się w bezpieczny sposób. Ochrona Twoich danych jest dla nas priorytetem, dlatego też w niniejszej Polityce Prywatności chcielibyśmy Cię poinformować o najważniejszych aspektach przetwarzania danych osobowych.
 

 1. Administrator danych osobowych

Informujemy, że administratorem Twoich danych osobowych, a więc podmiotem, który decyduje
o celu i sposobie przetwarzania danych jest Spółka Inter Api Sp.z o.o. z siedzibą w Milanówku (05-822) przy ul. Kazimierzowskiej 16.

Z administratorem możesz się skontaktować:

 • telefonicznie, dzwoniąc pod numer +48 227248497,
 • korespondencyjnie, przesyłając wiadomość na adres siedziby Spółki Inter API,
 • mailowo, pisząc wiadomość na adres biuro@interapi.pl.

 

 1. Inspektor Ochrony Danych

W Spółce Inter Api został powołany Inspektor Ochrony Danych, z którym można kontaktować się w każdej sprawie związanej z przetwarzaniem Twoich danych osobowych. Z Inspektorem Ochrony Danych możesz się skontaktować:

 • mailowo, pisząc wiadomość na adres: IOD@Interapi.pl.,
 • korespondencyjnie, przesyłając wiadomość na adres siedziby Spółki Inter Api.

 

 1. Podstawa prawna przetwarzania Twoich danych

Informujemy, że Twoje dane osobowe będą przetwarzane na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych / RODO).

Podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych w szczególności będzie:

 • Art. 6 ust. 1 lit. a RODO: osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów,
 • Art. 6 ust. 1 lit. b RODO: przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą przed zawarciem umowy,
 • Art. 6 ust. 1 lit. c RODO: przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych,
 • Art. 6 ust. 1 lit. f RODO: przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią,
  z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem.
 1. Cele przetwarzania Twoich danych

L.P.

Cel przetwarzania

Podstawa prawna

1

Obsługa udostępnionego formularza kontaktowego oraz identyfikacji nadawcy wiadomości

Art. 6 ust. 1 lit. f RODO (realizacja prawnie uzasadnionego interesu – identyfikacja Klienta oraz udzielenie odpowiedzi)

2

Działania Marketingowe (przesyłanie informacji handlowych o produktach lub usługach administratora w formie wiadomości e-mail „Newsletter”)

Art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda)

3

Realizacja zamówień na produkty administratora złożonych z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej lub telefonicznie.

Art. 6 ust. 1 lit. b RODO

4

Spełnienie obowiązków prawnych ciążących na Administratorze (obowiązki podatkowe, rachunkowe).

Art. 6 ust. 1 lit. c RODO (spełnienie obowiązków prawnych wynikających z przepisów podatkowych, rachunkowych, ordynacji podatkowej)

5

Rozpoczęcie współpracy handlowej, a w tym identyfikacja osób reprezentujących kontrahenta

Art. 6 ust. 1 lit. b RODO (działanie zmierzające do zawarcia umowy) Art. 6 ust. 1 lit. f RODO (realizacja prawnie uzasadnionego interesu – identyfikacja osób reprezentujących kontrahenta)

6

Założenie oraz prowadzenie dedykowanego konta klienta B2B oraz identyfikacja osób reprezentujących kontrahenta

Art. 6 ust. 1 lit. f RODO (realizacja prawnie uzasadnionego interesu – prowadzenie współpracy z podmiotami gospodarczymi oraz identyfikacja osób reprezentujących podmioty gospodarcze)

7

Obrona przed roszczeniami lub dochodzenie roszczeń

Art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes – obrona przed roszczeniami lub dochodzenie roszczeń)

 1. Czas przetwarzania danych osobowych

Informujemy, że dane osobowe przetwarzamy przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w punkcie 4. W przypadku przetwarzania Twoich danych na podstawie zgody, dane będą przetwarzane do czasu jej cofnięcia. Ponadto dane będą przetwarzane przez okres wymagany przez przepisy prawa oraz przez czas, po którym przedawnią się roszczenia wynikające z umowy. W przypadku przetwarzania danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, dane będziemy przetwarzać do czasu jego realizacji lub wniesienia sprzeciwu.

 1. Przysługujące Ci prawa

Informujemy, że na podstawie RODO przysługują Ci następujące prawa:

Prawo cofnięcia zgody

Możesz cofnąć wyrażoną zgodę w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność
z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej przez Ciebie zgody przed jej cofnięciem.

Prawo do sprostowania danych

W przypadku, gdy Twoje dane są niepoprawne lub nieaktualne możesz do nas przesłać wiadomość
z żądaniem ich poprawienia lub uzupełnienia.

Prawo dostępu do danych

Możesz przesłać do nas wiadomość z żądaniem uzyskania informacji jakie Twoje dane przetwarzamy, w jakim celu oraz w jaki sposób. Pełny katalog udzielanych informacji znajdziesz w art. 15 RODO.

Prawo do usunięcia danych

Możesz przesłać do nas wiadomość z żądaniem usunięcia swoich danych. W takim przypadku będziemy badać, czy Twój wniosek jest zasadny. Jeżeli nie będziemy mieli odpowiednich podstaw do przetwarzania danych – Twoje dane zostaną usunięte.

Prawo do ograniczenia przetwarzania

Na warunkach wskazanych w art. 18 RODO możesz żądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych. W przypadku zasadności Twojego żądania będziemy mogli jedynie przechowywać Twoje dane. Jeżeli przesłanki ograniczające przetwarzanie Twoich danych ustaną, będziemy mogli dalej przetwarzać Twoje dane.

Prawo do przeniesienia danych

Na warunkach wskazanych w art. 20 RODO, masz prawo do żądania przeniesienia Twoich danych innemu administratorowi lub bezpośrednio do Ciebie w ustrukturyzowanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego.

Prawo do wniesienia sprzeciwu

Jeżeli przetwarzanie danych jest konieczne do realizacji zadania wykonywanego w interesie publicznym lub w ramach wykonywania władzy publicznej powierzonej administratorowi (art. 6 ust. 1 lit. e RODO) lub jeśli jest ono konieczne w uzasadnionym interesie administratora danych, masz prawo w każdej chwili, z przyczyn związanych z Twoją konkretną szczególną sytuacją, zgłosić sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych. Administrator przestanie przetwarzać Twoje, chyba że będziemy
w stanie wykazać istotne, uzasadnione podstawy dalszego przetwarzania.

Aby skorzystać z wyżej wymienionych praw, osoba, której dane dotyczą, powinna skontaktować się, wykorzystując podane dane kontaktowe, z administratorem i poinformować go, z którego prawa
i w jakim zakresie chce skorzystać.

 1. Skarga do Prezesa UODO

Masz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy RODO. Skargi należy przesyłać na następujący adres: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, Polska.

 1. Odbiorcy danych

Informujemy, że odbiorcami Twoich danych osobowych, będą podmioty uczestniczące w realizacji umowy, którą z nami zawarłeś (firmy zapewniające środki transportu, usługi płatnicze), jak również podmioty dostarczające nam systemy teleinformatyczne.

 1. Obowiązek podania danych

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do otrzymywania informacji handlowych, zawarcia umowy, prawidłowego skorzystania z formularza kontaktowego. Brak podania danych może uniemożliwić lub utrudnić realizację celów przetwarzania, o których mowa w niniejszej Polityce Prywatności.

 1. Profilowanie

Informujemy, że Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany,
a w tym profilowane w celach analitycznych lub marketingowych przy użyciu plików cookies lub narzędzi analitycznych. Dla tego celu wykorzystujemy adres IP urządzenia, użytą przeglądarkę, lokalizację (kraj), system operacyjny, odwiedzane strony na naszym serwerze. W każdej chwili możesz wyłączyć pliki cookies (śledzące, analityczne), jeżeli nie wyrażasz zgody na tego rodzaju przetwarzanie danych osobowych.

 1. Pliki cookie

Nasza strona internetowa wykorzystuje tak zwane pliki cookie. Są to małe pliki tekstowe przechowywane na Twoim urządzeniu za pomocą przeglądarki, dzięki czemu nasza strona internetowa może być przyjazna dla użytkownika. Pliki cookie pozwalają nam rozpoznać Twoją przeglądarkę podczas następnej wizyty.

Pliki cookie wykorzystywane są w celu:

 • dostosowania zawartości strony internetowej administratora do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze strony internetowej; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb,
 • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy korzystają
  ze strony internetowej, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości,
 • utrzymania sesji Użytkownika strony internetowej.


 Informujemy, że na naszej stronie internetowej wykorzystujemy pliki cookies:

 1. Sesyjne to pliki tymczasowo znajdujące się w pamięci przeglądarki, które pozostają w jej pamięci do momentu zakończenia sesji (wyłączenia przeglądarki).
 2. Stałe to pliki pozostające w pamięci przeglądarki tak długo, jak pozwalają na to wybrane przez użytkownika ustawienia przeglądarki.
 3. Własne pochodzące bezpośrednio z odwiedzonej strony internetowej.
 4. Konfiguracji umożliwiają ustawienie funkcji i usług w serwisie.
 5. Niezbędne umożliwiają korzystanie z usług dostępnych w serwisie.
 6. Funkcjonalne umożliwiają zapamiętanie preferowanych przez użytkownika funkcjonalności serwisu.

Ponadto korzystamy z narzędzi analitycznych Google Analytics, tj. Internetowej usługi analitycznej świadczonej przez Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Dzięki Google Analytics możemy pozyskiwać statystki oraz raporty dotyczące sposobu korzystania przez internautów z naszej strony internetowej. Informujemy, że używamy Google Analytics z aktywowaną anonimizacją adresu IP (Twój adres zostanie skrócony przez Google). Informujemy, że możesz zapobiec wykorzystywaniu plików cookies analitycznych poprzez odpowiednie ustawienia oprogramowania przeglądarki. Szczegółowe informacje o zakresie i zasadach zbierania danych w związku z tą usługą można znaleźć pod linkiem: https://www.google.com/intl/pl/policies/privacy/partners.

Jeśli nie chcesz, aby na Twoim urządzeniu były przechowywanie pliki cookie możesz skonfigurować tak przeglądarkę, aby informowała Cię o ustawieniach plików cookie. Możesz zezwolić na przechowywanie cookies tylko w indywidualnych przypadkach. Wyłączenie plików cookies może ograniczyć funkcjonalność naszej witryny. Informacje na temat plików cookies znajdziesz w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.

Licencję na ten produkt posiada: Inter Api Sp. z o.o.

Ochrona danych osobowych

Polityka prywatności