Trwa ładowanie

Ochrona danych osobowych

Polski English Deutsch

Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Spółka Inter Api Sp. z o.o. z siedzibą w Milanówku (05-822) przy ul. Kazimierzowskiej 16 (adres e-mai: biuro@interapi.pl; numer telefonu: +48 227248497).
W Spółce został powołany Inspektor Ochrony Danych (adres e-mail: IOD@interapi.pl; adres korespondencyjny: ul. Kazimierzowska 16, Milanówek (05-822)).
Odbiorcą Pana/Pani danych osobowych mogą być  zewnętrzne spółki udzielające wsparcia na zasadzie zleconych usług, z którymi zostały zwarte odpowiednie umowy powierzenia przetwarzania danych oraz upoważnieni pracownicy oraz współpracownicy administratora danych osobowych.
Informujemy, że podane przez Pana/Panią dane osobowe będą przetwarzane przez Spółkę w celu:
założenia i prowadzenia konta Klienta na stronie b2b.interapi.pl, realizacji zamówień złożonych na stronie b2b.interapi.pl, dochodzenia ewentualnych roszczeń -  na podstawie wykonania umowy, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO),
komunikacji związanej z prowadzoną platformą b2b na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Prawnie usprawiedliwionym interesem administratora danych jest kontakt z Klientem.
przesyłania zamówionych informacji handlowych o produktach lub usługach Spółki -  na podstawie odrębnie wyrażonej zgody – tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO w zw. z art. 10 ust. 2 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych lub do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania.
Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody, po czym zostaną bezpowrotnie usunięte.
Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy RODO. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, niemniej niezbędne do zawarcia umowy.
Informujemy ponadto, że Pana/Pani dane osobowe nie będą profilowane.


Licencję na ten produkt posiada: Inter Api Sp. z o.o.

Ochrona danych osobowych

Polityka prywatności